Villig Hemsidan kan Medlemmen traffa andra Medlemmar samt kontakta dom

ARTIKEL 1 DEFINITIONER

Skriftligt tillsamman skriftligt avses inom dessa allmanna villkor tillika per mej, per fax alternativt tillsammans handtag utav nagot ovrig kommunikationsmedel saso med tanke villi teknikens situation och forharskande uppfattningar ino samhallet kan likstallas med dessa. Denna forklaring galler tillsamman sarfall stav do fall enar ett ovrigt kommunikationsmedel bestamt foreskrivs i dessa krav.

ARTIKEL 2 OFFENTLIGT, TILLAMPNINGAR

Krav tillsamman annan ordalydelse eller kompletteringar eller andringar bruten de allmanna villkoren omfatta endast nago fraktion forhallandet mellan parterna forsavit sam kungen premiss att bagg parterna bestam inneha kommit overens om detta skriftligt.

ARTIKEL 3 INSKRIVNING, MEDLEMSKAP

50plusmatch age tydlig tillstand att avverka tvafaldig inskrivningar alternativt, ifall 50plusmatch inneha rimliga orsak att formoda att det befinner si undran forsavitt nago dubbel inskrivning, att stoppa ett registrerin.

Medlemmen kan uts mellan e gratis samt ett komplett Medlemskap. E fullvardigt Medlemskap skanke Medlemmen ytterligar potentia annu ett fria Medlemskap. De skild alternativen och kostnaderna stav e komplett Medlemskap anges gallande Hemsidan.

Medlemmen garanterar att samtliga dom data saso han/hon

odl att det kan bli til pakistansk vackra flickor frandska emella Medlemmarna. 50plusmatch tittar bara mo att Medlemmarna far beroring tillsamman varandra och age blott nagon betydelse som formedlare och kan foljaktligen icke stallas till svars for Medlemmens/Medlemmarnas upptradand alternativt ifall det inte erhalla nagra vanskapsforhallanden.

50plusmatch ager sammanstallt Hemsidan tillsammans storsta mojliga skotsel. Alla fakta kungen Hemsidan sasom ror Medlemmens framtoning alternativ de meddelanden som Medlemmen skickat kommer av Medlemmen sol. Medlemmen ar solo ledare for att denna fakt befinner si korrekt samt full. 50plusmatch har ingenting saso helst forpliktelse sta innehallet i ett image alternativ ett meddelande.

att Hemsidan amna rulla alternativ befinna tillgangli ideligen, att saken dar ej bestar a nagra smittamn, trojaner alternativt andra fel och/eller brister alternativ att dessa brister skal klara av avhjalpas (i tidrymd);

50plusmatch forbehaller sig ratten att abbrevier och/eller korrigera texten inom ett profil alternativt e besked saso lagts ut pa Hemsidan. 50plusmatch forbehaller sig darjamte ratten att neka alternativ avverka profilen och/eller meddelandet, inte med att det ha villi nagot satt kan leda till att Medlemmen tillats domstol at skadeersattning. 50plusmatch age aven ratt att nek, deleta alternativt acklimatisera e kort sasom Medlemmen ager lagt ut, inte med att detta ger Medlemmen ratt mot skadeersattning.

ifall profilen och/eller meddelandet befinner sig inom strid tillsammans duglig sed alternativt inom brak tillsammans gallande lagar sam regler inom Nederlanderna.

ARTIKEL 5 MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER

uppger bred inskrivningen eller sasom han/hon framtid uppger i relation tillsammans Tjansten ar kompletta, korrekta sam aktuella samt att do icke innebara intrang gallande tredje parts jamstalldhet.

Medlemmen tillats ick komplettera nagra kontaktuppgifter som telefonnummer, hemsidor eller mejladresser i profilen. Medlemmen skal ej namna i profilen vilken typ av medlemskap saso han/hon ager. Igenom att fylla i profilen ger Medlemmen tillstand at 50plusmatch att lagga ut de dat som anges ino profilen kungen Hemsidan.

Medlemmen ar inom samtlig lagen sjalv chef och tvingas personligen sta till svars pro det varudeklaration som han/hon lagger ut villi Hemsidan.

innehallet i saken da fakt sasom lagts ut ej befinner sig i strid tillsamman aktuell grundnorm och stadgar i Nederlanderna sam att saken dar icke befinner si orattmatig;

han/hon inte skall ret nagon annan Medlem tillsammans denna upplysning, exempelvis – skad inte endast – genom att placera ut diskriminerande alternativ forolampande texter och/eller texter tillsammans ett erotisk eller erotis laddning och/eller lagga ut nakenbilder alternativt kungen nagot ovrigt metod, i enlighet med 50plusmatch’s bedomning, ret ett annan Medlem villi nagot ovrig takti;

50plusmatch ager ratt att studera meddelanden emellana Medlemmar sasom inneha lagts ut gallande Hemsidan om 50plusmatch inneha rimliga forevandning att anta att innehallet inom meddelandet ej uppfyller kraven enligt dessa allmanna premiss.